Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Τα υγρά αναπλήρωσης που διαθέτουμε, συμβαδίζουν απολύτως με τον σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Tobacco Products Directive2014/40/EE

Έχουν αναλυθεί εκτενώς τόσο στην αρχική υγρή μορφή τους, όσο και στον ατμό που απελευθερώνεται κατά το ατμισμα. Ακολουθούν πλήρως τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές σχετικά με την συσκευασία και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών αναλύσεων, και έχουν δηλωθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς, όπως η κοινή πύλη εισόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Υπουργείο Υγείας, το Γενικό Χημείο του κράτους και το Γενικό Μητρώο Χημικών προϊόντων. Είναι διαθέσιμα σε συσκευασίες των 10 ml που είναι σφραγισμένες και διαθέτουν ειδικό κούμπωμα ασφάλειας για την προστασία των παιδιών.

Ακολουθούνται όλες οι σημάνσεις και οι προειδοποιήσεις του κανονισμού 1272/2008 (CLP) και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/40/ΕΕ (TPD)

Όλα τα συστατικά αναγράφονται λεπτομερώς στην συσκευασία μαζί με την ημερομηνία λήξης του προϊόντος.